Shwedagon Pagoda, Yangon, Myanmar Mandalay, Myanmar Inlay, Myanmar Bagan, Myanmar Shwe Yangon, Myanmar Paddy field, Myanmar

လုံးစုံမ်ားစြာသတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။...... ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... ေဝးေန - နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... ဘဝဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ … ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... ရွည္-တို-အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ … ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... ႀကီး-ငယ္-အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ … ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ .... ဆူႀကံဳအလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ … ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစဥ္းေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ... လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ ...အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ ... ဆင္းရဲလုိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

 1. 19-06-2013

  လူေတြသည္၊ ေကာင္းေသာအမွု သင္မည္မွ်ျပဳေသာ္လည္း
  မရုိးမသား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ပါဟု စြပ္စြဲၾကလိမ့္ဦးမည္။
  မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာအမွုကို ျပဳျမဲျပဳပါ။

  သင္ေအာင္ျမင္ျပီဆိုလွ်င္၊
  သင့္၌မိတ္ေဆြအတုအေယာင္မ်ားေရာ၊
  ရန္သူစစ္စစ္မ်ားပါရရွိလာလိမ့္မည္။
  မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္ရန္သာ အားထုတ္ပါ။

  ရုိးေျဖာင့္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းစြာ စကားဆိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္
  သင့္မွာ ထိခိုက္စရာေတြၾကံဳခ်င္ၾကံဳရလိမ့္မည္။
  မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ရုိးေျဖာင့္ပြင့္လင္းစြာသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။

 2. 24-02-2013

               မိဘေဆြသုိ႕ တုိင္တည္ျခင္း၊

  • ဇာတိ႒ာေန ၊ေမြးရပ္ေျမရွိ ၊

  ေမေမ ေဖေဖ ၊ကုိကုိ မမ ၊ေမာင္ ညီမ တုိ႕ ၊
  သာမာေစေၾကာင္း ၊ဆုပန္ေတာင္းရင္း ၊သမီးရင္မွ ၊ခံစားရသည့္ ၊
  ေသာကဆုိပါ ၊ ေဝဒနာကုိ ၊ေၾကျငာပါရေစ ခ်စ္ေမေမ

  • တျပည္တစ္ရြာ ၊ေငြရွာေၾကာင္းျပ ၊ေသြခြာရမွ ၊

  မိဘေမတၱာ ၊ရင္မွနားလည္ ၊အသိၾကြယ္သြား၊ သမီးသားမွာ၊
            ေမေမ့ရွဳမျငီး၊ ဒီသမီးလဲ ..ပါျပီးခဲ့ပါျပီ ေမေမ..

 3. 21-02-2013

  အေတြးေလး တစ္ခု

  • ေကာင္းနွင့္မေကာင္း အေၾကာင္းကံတြင္

  မေကာင္းကံသည္ က်ဳိးေပးမျငိ္မ္
  စည္းစိမ္မဲ့ကင္း ခက္ခဲျခင္းျပည့္ သုိ႕ျဖစ္၍လ်ွင္
  တည္ျငိမ္မေန ေမ်ာက္သုိ႕ေပထင္

 4. 01-02-2013
 5. 01-02-2013

              ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ကု႐ုတိုင္း ဣႏၵပတၳနဂိုရ္ျပည္ ၌ ဓနဥၥယ ေကာရဗ် အမည္ရွိေသာမင္းသည္ စိုးစံ၏။ ထိုမင္း၌ ဝိဓူရ မည္ေသာ ပညာရွိအမတ္တစ္ဦးရွိသည္။ ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္းတြင္ ေကာရဗ် မည္ေသာ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္၏။ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ဓန ဥၥယ ေကာရဗ်မင္း နတ္ရြာစံသျဖင့္ သားေတာ္ေကာရဗ်နန္းတက္သည္။ ထိုမင္းကား ေႂကြအန္ကစားမွု၌ အလြန္တပ္မက္သည္။ တစ္ေန႔၌ ေကာရဗ်မင္းသည္ ဥပုသ္ေစာင့္၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ တရားအားထုတ္သည္။ ထိုအခါ ေရွးဘဝက အေဆြခင္ပြန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးၾကေသာ သိၾကားမင္း၊နဂါးမင္း၊ ဂဠဳန္မင္းတို႔လည္း ထိုနည္းတူ ဥပုသ္ေစာင့္၍ မင္း

 6. 01-02-2013

           ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဝိေဒဟရာဇ္တိုင္း မိထၱိလာျပည္၌ အဂၤတိအမည္ရွိေသာ မင္းသည္ မင္းျပဳသည္။ ထိုမင္းသည္ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံသည္။ တရားကိုလည္း ေစာင့္သည္။ ထိုမင္းတြင္ အလြန္အဆင္းလွေသာ ႐ုဇာအမည္ရွိ သမီးေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ ထြန္းကားသည္။ ထိုသမီးေတာ္အား အလွူေပးစိမ့္ေသာငွာ ဥစၥာတစ္ေထာင္ကို လခြဲတစ္ႀကိမ္ ေပးေတာ္မူသည္။ ထိုမင္းႀကီး၏ အမတ္ႀကီး ၃ ပါးမွာ ဝိဇယ၊ သုနာမ၊ အလာတတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

 7. 01-02-2013

           စႏၵကုမာရဇာတ္ေတာ္သည္ ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘတြင္ ခုနစ္ခုေျမာက္ ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္အနီး ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ယံ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုဇာတ္ေတာ္တြင္ သစၥာ၏ တန္ခိုးကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေလသည္။ ပါဠိက်မ္းဂန္မ်ား၌ စႏၵကုမာရဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို ခ႑ဟာလဇာတ္ဟု ျပသည္။ ဇာတ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 8. 01-02-2013

  ေဝႆႏၲရာမင္းႀကီး၏ ခႏၲီ ပါရမီ ႏွင့္ ဒါနပါရမီ

  ငယ္ဘဝႏွင့္ အလွဴဒါန
  ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ သိဝိတိုင္း၊ ေစတုတၱရာျပည္၌ သိဥၥည္းမင္းႀကီး မင္းျပဳ၏။ ထိုမင္း၏ မိဖုရားႀကီးသည္ ဖုႆတီေဒဝီ အမည္တြင္၏။ အလြန္လွပတင့္တယ္၏။ အခ်ိန္တန္ေသာ္ ဖုႆတီေဒဝီသည္ သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္သည္။ ထိုသားေတာ္ကို ေဝႆႏၲရာဟု အမည္ေပးသည္။
 9. 01-02-2013
            ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဝိေဒဟရာဇ္တိုင္း မိထၲိလာျပည္၌ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီး စိုးစံသည္။ ထိုမင္း၌ ေသနက၊ ပကၠဳသ၊ ကာမိနဒ၊ ေဒဝိႏၵ အမည္ရွိၾကေသာ အမတ္ႀကီး ၄ ဦးရွိသည္။ ထိုျပည္၏ ေရွ႕ဖက္ ပါစိနယဝမဇၩဂုံးရြာ၌ သိရိဝၯနသူေဌး၏ မယား သုမနေဒဝီတြင္ မ​ေဟာသဓ သုခမိန္ျဖစ္မည့္ သားငယ္ကို ဖြားျမင္သည္။ ထိုသားငယ္သည္ ဖြားစကပင္ နတ္ေဆးလုံးကိုင္လ်က္ စကားေျပာသည္။ ထိုေဆးလုံးျဖင့္ လူအမ်ား ေရာဂါခ်မ္းၿငိမ္းၾကရသည္။ ေဆးလုံးကိုစြဲ၍ မေဟာသဓဟု အမည္မွည့္သည္။
 10. 01-02-2013

             တစ္ရံေရာအခါ ဝိေဒဟရာဇ္တိုင္း၊ မိထီလာျပည္၌ မဃေဒဝမင္း စိုးစံသည္။ ထိုမင္းသည္ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သည္။ အသက္ႀကီးရင့္၍ ဆံပင္ျဖဴလာလွ်င္ ရဟန္းျပဳ၍ ေတာထြက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္တို႔ကို ျပဳျပင္ေပးေသာ ဆတၱာသည္အား မိမိ၏ ဆံပင္ျဖဴလာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မွာၾကားထားသည္။

Pages